Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Milý sportovče,


vyplň prosím tento jednoduchý dotazník a dostav se včas před závodem. Musíš si vyzvednout startovní číslo, trochu se protáhnout, zkontrolovat trať a vůbec nasát atmosféru. Den řemesel začíná již v ranních hodinách. Start dětských kategorií je v plánu na 12 hodinu a hlavní závod na 5000m bude vybíhat ve 14 hodin. Půlhodinu před startem musíme mít rozdána všechna čísla, tak přijď zavčasu, ať se vyhneme frontám na poslední chvíli a vše v klidu zvládneme.

Díky, sportu zdar!

VIVA team

Registrujte se bez ohledu, jestli jste dospělák nebo ne. Zaregistrujte každého běžce touto formou - vyhnete se písemné registraci před startem.

Jméno:

Přihlašovací formulář

Příjmení:

Rok narození:

Startuji za tým (klub):

Poběžím hlavní závod:

Poběžím hlavní závod ve štafetě:

Poběžím jednu z dětských kategorií:

Poznámka – zde prosím vepiš jména spolustartujících, pokud volíš štafetu:

E-mail:

Odesláním dotazníku potvrzuji, že veškeré mnou vyplněné údaje jsou pravdivé. Dále potvrzuji, že na sebe beru veškerou zodpovědnost, a že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.